Antwoord op vragen over het sociaal domein

Persoonsgebonden budget

Hebt u recht op een Wmo-voorziening? Dan kan de gemeente u de voorziening aanbieden in 2 vormen. Een daarvan is het persoonsgebonden budget (PGB).

Persoonsgebonden budget 

Het persoonsgebonden budget (PGB) houdt in dat de gemeente u één bedrag geeft voor de kosten van een voorziening. U mag zelf weten waar u die voorziening aanschaft. De gemeente mag bepalen dat u van het bedrag ook onderhoud, reparatie en/of verzekering moet betalen. De hoogte van het PGB moet voldoende zijn om een voorziening te kopen die  vergelijkbaar is met de voorziening die de gemeente in natura zou hebben verstrekt. Het PGB wordt meestal gegeven voor een bepaalde periode. U hebt binnen die periode dan geen recht meer op dezelfde voorziening.

De gemeente kan u vragen te laten zien hoe u het geld hebt uitgegeven. U moet dus een administratie bijhouden van de uitgaven die u doet uit uw budget. Als de gemeente u een PGB geeft, kan het zijn dat u een bijdrage in de kosten moet betalen. Dat kan niet als de gemeente u een rolstoel(voorziening) verstrekt.

Wat heeft de gemeente bepaald?

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Keuzevrijheid

Het PGB en de voorziening in natura zijn aan elkaar gelijk. Uitgangspunt is dat u een voorziening in natura krijgt. U kan verzoeken om een PGB.

Uitbetaling

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) doet namens de gemeente de uitbetaling van de PGB's. Als u al een PGB had vóór 1 januari 2015, dan wordt dit PGB ook per 1 januari uitbetaald door de SVB. Oftewel, alle PGB's worden per 1 januari 2015 uitbetaald door de SVB. 

Let op! Er is wel één uitzondering en dat gaat over de eenmalige PGB's. Dit zijn PGB's die maar één keer worden verstrekt. Bijvoorbeeld een woningaanpassing of een verhuiskostenvergoeding. Deze PGB's worden in 2015 nog door de gemeente uitbetaald. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2016 alle PGB's worden uitbetaald door de SVB en dat hierop geen uitzonderingen mogelijk zijn.

Lager PGB bij hulp in sociale kring

Het kan zo zijn dat de gemeente heeft geregeld dat als u uw PGB besteedt aan iemand uit uw sociale kring u een lager PGB krijgt. Als u bijvoorbeeld met uw PGB hulp inkoopt bij uw zus dan kan de gemeente bepalen dat doordat u uw zus betaald van het PGB u een lager bedrag krijgt.  De gemeente hoeft dit niet te regelen.

Wordt u werkgever?

Als u iemand inhuurt om huishoudelijk werk voor u te doen, dan wordt u meestal de werkgever van uw hulp. Dat heeft verschillende gevolgen: U moet loonbelasting betalen, premies voor werknemersverzekeringen afdragen en loon doorbetalen bij ziekte, zwangerschap of vakantie. De gemeente moet u compenseren voor de kosten van deze gevolgen. Het regelwerk en eventueel ongemak is voor uw eigen rekening.

Lees ook