Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijzondere bijstand in het kort

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. U moet aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijzondere bijstand. Zo moet u bijvoorbeeld Nederlander zijn of hiermee gelijkgesteld kunnen worden. Ook aan uw kosten worden eisen gesteld: ze moeten bijvoorbeeld wel noodzakelijk zijn en niet door een andere regeling worden vergoed. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Hoe wordt uw aanvraag behandeld?

Na uw aanvraag zal de gemeente onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u (of uw partner) een inkomen boven bijstandsniveau of vermogen? Dan kan uw gemeente beslissen dat u zelf aan uw kosten moet meebetalen. Na de beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een beschikking over uw recht op bijzondere bijstand.

Beoordeling

Uw gemeente zal bij de beoordeling van uw recht op bijzondere bijstand steeds vier vragen beantwoorden:

  • Heeft u daadwerkelijk kosten?
  • Zijn de kosten noodzakelijk?
  • Heeft u de kosten gemaakt door bijzondere omstandigheden?
  • Kunt u de kosten niet betalen uit uw inkomen, de individuele inkomenstoeslag of uw vermogen?

Voorzieningen voor minima

Uw gemeente heeft mogelijk nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, de minimavoorzieningen. Heeft u recht op bijzondere bijstand? Dan heeft u vaak ook recht op deze voorzieningen.

Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?

De bijstand is in principe gelijk aan de kosten die u heeft, maar er zal altijd naar de goedkoopst mogelijk oplossing gezocht worden. Er kan voor bepaalde kosten een maximumvergoeding of richtprijs gelden. Soms ontvangt u bijzondere bijstand niet in geld, maar in de vorm van goederen of diensten. Dit wordt bijstand in natura genoemd.

Lees ook