Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beschikking

Een beschikking is een officieel besluit van de gemeente. U krijgt een beschikking altijd in de vorm van een brief. Tegen een beschikking kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat staat ook in de brief. Er staat ook in hoe u dat doet.

Een beschikking gaat bijvoorbeeld over:

 • of u wel of geen uitkering krijgt, als u die heeft aangevraagd. En hoeveel u dan krijgt;
 • dat uw uitkering stopt;
 • dat uw uitkering lager of hoger wordt en hoeveel u dan precies krijgt;
 • dat u een deel van uw uitkering terug moet betalen;
 • dat u een waarschuwing of een boete krijgt;
 • dat de gemeente uw aanvraag voor een uitkering niet gaat behandelen.

Wanneer is het geen beschikking?

Als het geen officieel besluit van de gemeente is, is het geen beschikking, maar een gewone brief. U kunt daar geen bezwaarschrift tegen indienen.

In een gewone brief van de gemeente:

 • laat zij u bijvoorbeeld weten dat zij uw aanvraag heeft gekregen;
 • vraagt zij u om meer gegevens;
 • nodigt zij u uit voor een gesprek;
 • staat een verslag van een gesprek;
 • laat zij weten dat zij medisch advies over u wil aanvragen;
 • staat soms nog eens een herhaling van een eerder officieel besluit (dus een eerdere beschikking).

Lees ook