Antwoord op

Inkomen

Om uw recht op bijstand te bepalen, onderzoekt de gemeente hoeveel (gezamenlijk) inkomen u heeft. Behalve het geld dat u verdient met werk, kan de gemeente ook andere inkomsten bij uw inkomen optellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • inkomen uit lijfrente;
  • alimentatie;
  • teruggave inkomstenbelasting 

Vrijlating inkomsten uit arbeid

Als u een algemene bijstandsuitkering ontvangt kan uw gemeente bepaalde inkomsten niet meetellen (vrijlaten) voor de berekening van uw inkomen. Dit kan gedaan worden als de vrijlating bijdraagt aan uw arbeidsinschakeling. Er zijn drie soorten vrijlatingen:

  • reguliere inkomstenvrijlating;
  • aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders;
  • inkomstenvrijlating voor personen met een medische urenbeperking.

Inkomensperiode

Uw inkomsten worden opgeteld bij uw inkomen van de maand waarop ze betrekking hebben. Ontvangt u dus in maart nog loon over januari? Dan telt dit mee voor uw inkomen van januari. Mocht u in januari een bijstandsuitkering ontvangen hebben, dan kunt u deze (gedeeltelijk) moeten terugbetalen.

Inkomen uit (deeltijd)werk

Ontvangt u een bijstandsuitkering en vindt u een (deeltijd)baan die uw reïntegratie bevordert? Dan kan de gemeente een deel van uw inkomsten vrijlaten. U mag dan tot 6 maanden lang maximaal € 203,00 per maand houden naast uw bijstandsuitkering. Voor alleenstaande ouders kan deze periode verlengd worden met nog eens 30 maanden.

De gemeente kan zelf bepalen in welke gevallen u een deel van uw loon mag houden:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook