Antwoord op

Partner

Met uw partner wordt degene bedoeld met wie u gehuwd bent of samenwoont. Voor de bijstand kunt u in drie situaties een partner hebben:

 1.U bent gehuwd Als u gehuwd bent met iemand en u leeft niet duurzaam gescheiden, dan heeft u voor de bijstand een partner. U en uw partner kunnen dan samen een bijstandsuitkering voor een gezin ontvangen. Als een van u beiden geen recht heeft op een bijstandsuitkering, dan gelden afwijkende regels. 
2. U heeft een geregistreerd partnerschap Als u een geregistreerd partnerschap heeft met iemand en u leeft niet duurzaam gescheiden, dan heeft u voor de bijstand een partner. U en uw partner kunnen dan samen een bijstandsuitkering voor een gezin ontvangen. Als een van u beiden geen recht heeft op een bijstandsuitkering, dan gelden afwijkende regels. 
3. U woont samen met iemand

Als u samenwoont met iemand, dan kan deze persoon voor de bijstand gezien worden als uw partner als u een gezamenlijke huishouding heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een goede vriend altijd bij u in huis verblijft, meebetaalt aan de boodschappen en alleen in zijn eigen huis komt om de vissen te voeren en de post op te halen.

Als u voor de bijstand een partner heeft, dan kunnen u en uw partner samen een bijstandsuitkering voor gehuwden ontvangen. Als een van u beiden geen recht heeft op een bijstandsuitkering, dan gelden afwijkende regels.


Broers, zussen, (groot)ouders en (klein)kinderen

Uw kind(eren) of ouder(s) worden nooit als uw partner aangemerkt. Hetzelfde geldt voor broers en zussen of grootouders en kleinkinderen als een van beide huisgenoten zorg nodig heeft en de andere huisgenoot die zorg biedt. Let op: dit laatste geldt alleen als de huisgenoot of u zorg nodig heeft. Is dat niet het geval, dan kunnen deze familieleden wel kostendeler zijn.

Lees ook