Antwoord op vragen over het sociaal domein

Sociale activering

De bedoeling van sociale activering is dat u onder de mensen komt. U gaat bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of een leerwerkstage. Of u krijgt een proef-werkplek waar u het werk eerst eens kunt uitproberen.

Wilt u eigenlijk (weer) betaald werk gaan doen, maar is die stap nog te groot? Bijvoorbeeld omdat u door uw situatie nu niet veel contact heeft met de buitenwereld? Dan kunt u daar met sociale activering eerst rustig aan wennen.

Uiteindelijk kunt u dan (weer) betaald werk doen.

Lees ook