Antwoord op

SVB

De Sociale Verzekeringsbank voert een aantal wetten uit. Een voorbeeld daarvan is de bijstandsuitkering voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en te weinig inkomen hebben.