Antwoord op

Ziektekostenverzekering

De Zorgverzekeringwet (Zvw) regelt de ziektekostenverzekering voor iedereen die in Nederland woont of in Nederland loonbelasting betaalt. U bent verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. U bent niet automatisch verzekerd. U kunt zich verzekeren door u te melden bij een zorgverzekeraar. De verzekering gaat in op de dag waarop uw verzekeraar uw aanvraag ontvangt.

Lees ook