Antwoord op

Chronisch zieken en gehandicapten


Bijzondere bijstand voor hogere algemene kosten van het bestaan

Als u pensioengerechtigd bent, of als u chronisch ziek bent of gehandicapt, dan kan het dagelijks leven voor u duurder zijn dan voor andere mensen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hogere kosten voor wonen, verwarming, maaltijdvoorziening en kleding(slijtage).
De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor hogere algemene kosten van het bestaan voor chronisch zieken, gehandicapten en pensioengerechtigden:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook