Antwoord op vragen over het sociaal domein

Curatele

De rechter heeft mij onder curatele gesteld 

Als u aan de voorwaarden van het recht op bijzondere bijstand voldoet bestaat er recht op bijzondere bijstand voor de beloning van de curator. 

Uw curator moet de aanvraag indienen 

U kunt de aanvraag voor bijzondere bijstand niet zelf indienen als u onder curatele staat. Uw curator moet de aanvraag voor u indienen.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de kosten van ondercuratelestelling:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook