Antwoord op

Fysiotherapie

In principe krijgt u geen bijzondere bijstand voor de kosten van fysiotherapie en oefentherapie. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. De overheid heeft bepaald dat kosten voor fysiotherapeutische behandeling zelf moeten worden betaald. U kunt zich tegen deze kosten wel aanvullend verzekeren. 

De basiszorgverzekering vergoedt een deel van de behandeling

De eerste fysiotherapeutische behandelingen moeten door iedereen zelf worden betaald. Als uw aandoening voorkomt op de lijst die behoort bij het Besluit zorgverzekering worden de kosten van een deel van de behandelingen wel vergoed de zorgverzekeraar. Ook in dat geval heeft u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van de eerste behandelingen.

Soms kunt u via de gemeente een voordelige collectieve ziektekostenverzekering afsluiten die uw kosten wel (gedeeltelijk) vergoed.   

Wat uw gemeente heeft bepaald

De gemeente kan besluiten om toch bijzondere bijstand voor fysiotherapie te verstrekken. De gemeente heeft daarover het volgende bepaald:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.