Antwoord op

Reiskosten bezoek gedetineerden

Reiskosten behoren tot de algemene kosten van het bestaan en moeten in principe uit een inkomen ter hoogte van de bijstand worden betaald. In geval van detentie kan het zijn dat de reiskosten hoog zijn omdat de te bezoeken persoon niet in de buurt is gedetineerd. 

De gemeente kan aan u bijzondere bijstand verstrekken voor de reiskosten die u maakt om een iemand te bezoeken in de gevangenis. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat heeft de gemeente bepaald? 

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook