Antwoord op

Reiskosten bezoek zieke familieleden

Reiskosten behoren tot de algemene kosten van het bestaan en moeten in principe uit een inkomen ter hoogte van de bijstand worden betaald. In geval van opname in een ziekenhuis kan het zijn dat de reiskosten hoog zijn omdat de te bezoeken persoon niet in de buurt is opgenomen. 

De gemeente kan aan u bijzondere bijstand verstrekken voor de reiskosten die u maakt om een ziek familielid te bezoeken. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor reiskosten voor bezoek aan zieke familieleden:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.