Antwoord op

Schoolkosten kinderen

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor de schoolkosten van uw minderjarige kinderen, omdat u deze kosten moet betalen van het Kindgebonden budget. Er zijn gemeenten die het beleid voeren dat er toch bijzondere bijstand wordt verstrekt voor een aantal (indirecte) schoolkosten.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verstrekken van bijzondere bijstand voor schoolkosten:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.