Antwoord op vragen over het sociaal domein

Energietoeslag 2022

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid.
Inwoners van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom met een laag inkomen, kunnen in aanmerking komen voor een energietoeslag per huishouden ontvangen.

Automatische verstrekking

De volgende huishoudens zullen de toeslag automatisch ontvangen:


1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving en voor 01 januari 2023 een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van:

  1. de Participatiewet (bijstand); of
  2. de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW; of
  3. de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); of
  4. het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004;
  5. de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

2. Of in de periode vanaf 1 juli 2021 tot 1 april 2022 tenminste één van de onderstaande lokale minima-regelingen hebben ontvangen:

  1. De Individuele inkomstenstoeslag;
  2. De bijzondere bijstand (zonder draagkracht);
  3. Inwoners die een bijdrage hebben ontvangen voor sociaal culturele activiteiten en/of Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (MPSK)

3. Of Inwoners die voor 1 januari 2023 een kwijtschelding hebben ontvangen voor de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2022.

Indien u in een van deze groepen valt, zult u een brief (beschikking) toegezonden krijgen en wordt het bedrag van de eenmalige energietoeslag automatisch naar uw bankrekening over gemaakt.

Mocht u in de maand december 2022 de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de ISD Brabantse Wal.

Geen automatische energietoeslag 2022 ?

Behoort u niet tot de groep die de eenmalige energietoeslag automatisch ontvangen - maar denkt u hiervoor mogelijk wel in aanmerking te komen - dan kunt u een aanvraag indienen.
Attentie:
De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben op 4 oktober 2022 hun beleid aangepast en daarmee zijn verschillen ontstaan.
Om het zo duidelijk mogelijk te maken, wordt u verzocht hierna een keuze te maken voor het vervolg:
Inwoners van Bergen op Zoom
Inwoners van Woensdrecht en Steenbergen