Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ondersteuning voor zelfstandigen in het 4e kwartaal van 2021

Als zelfstandig ondernemer kunt u ook na de coronacrisis een onzekere tijd doormaken. De economie draait weer normaal, maar dat wil nog niet zeggen dat voor u de zaken goed gaan en problemen zijn opgelost. Het is sinds 1 oktober niet meer mogelijk om een Tozo-uitkering of -lening aan te vragen. Misschien heeft u ook nu (financiële) ondersteuning nodig? De gemeente kan u helpen! Dat kan met een uitkering, een lening voor bedrijfskapitaal en met hulp bij de uitvoering van uw bedrijf of bij heroriëntatie.

Hulp bij uw bedrijf en heroriëntatie

U heeft vast al nagedacht over uw toekomst. Hoe gaat u verder? Wilt u doorgaan met uw bedrijf of liever stoppen? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten aanpassen? Wat heeft u hierbij nodig? De gemeente biedt zelfstandigen verschillende voorzieningen aan. Bijvoorbeeld coaching, verschillende cursussen of begeleiding naar ander werk. U kunt hier gebruik van maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Brabantse Wal. Het telefoonnummer is: 14 0164. Als u vanuit het buitenland belt is het telefoonnummer 0031 164277000.
Ook landelijk en in de regio zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Op Rijksoverheid.nl kunt u zien welke ondersteuning bij u past.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Voor tijdelijke financiële hulp is er het Bbz. Dit is bijstand voor zelfstandigen in de vorm van een uitkering of een bedrijfskapitaal of allebei. De gemeente adviseert en ondersteunt u bij de uitvoering van uw bedrijf. Belangrijk hierbij is dat uw bedrijf of beroep na de periode van bijstand (weer) voldoende inkomsten oplevert. Het moet levensvatbaar zijn. Is het dit niet? Dan kan de gemeente ondersteunen bij de beëindiging van uw bedrijf en met begeleiding naar ander werk. Deze regeling bestaat sinds 2004 en er zijn al veel zelfstandigen mee geholpen.

Bbz en Tozo

Heeft u gebruik gemaakt van de Tozo? Dan is het goed om te weten dat het Bbz voor een deel lijkt op de Tozo, maar ook verschilt. Zo zijn enkele voorwaarden voor het Bbz anders dan voor de Tozo. Om de overgang van de Tozo naar het Bbz makkelijker te maken, geldt er in de maanden oktober, november en december 2021 een aangepast Bbz. Wat de mogelijkheden en voorwaarden per regeling zijn, leest u hierna bij ‘Tijdelijke aanpassingen in het Bbz’

Tijdelijke aanpassingen aan het Bbz

In het 4e kwartaal van 2021 geldt een aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als u in oktober, november of december een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wilt starten met uw bedrijf. En ook niet of u een Tozo-uitkering heeft ontvangen of niet. Had u vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone voorwaarden gelden. Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

 1. De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd;
 2. Het recht op en de hoogte van de uitkering worden per kalendermaand berekend;
 3. Uw vermogen telt niet mee;
 4. De uitkering wordt direct toegekend als gift.

 

Aanvragen met terugwerkende kracht
U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 voor 1, 2 of maximaal 3 maanden aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor. Daarbij geldt dit:

 • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
 • In oktober kunt u een uitkering aanvragen voor oktober, november en/of december;
 • In november kunt u aanvragen voor oktober, november en/of december;
 • In december (t/m de 31e) kunt u een uitkering aanvragen voor november en/of december.

 

Vóór 1 oktober geldt de terugwerkende kracht niet. En wilt in 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

Uitkering per kalendermaand berekend
De Bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan. Het bedrag dat u maximaal aan uitkering kunt krijgen hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. U geeft bij de aanvraag een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekent de gemeente per maand of u recht heeft op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen. Voor het Bbz in 2022 geldt dat uw inkomsten in het hele kalenderjaar (achteraf) bepalen of u recht had op de uitkering en op welk bedrag.

Vermogen telt niet mee
Voor de uitkering in de maanden oktober t/m december telt zakelijk vermogen en privévermogen niet mee. Wilt u vanaf januari 2022 ook een Bbz-uitkering? Dan gaat de gemeente een vermogenstoets doen. De hoogte van uw vermogen bepaalt dan:

 • of u recht heeft op een uitkering, en
 • of u deze als lening krijgt of als gift.

 

De uitkering is een gift
U krijgt de aanvullende uitkering in de maanden oktober t/m december als gift. Dat betekent dat u het bedrag waarop u die maand recht heeft niet hoeft terug te betalen. Maar ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel heeft gekregen wel terugbetalen. En heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

Aantal uren

Voor het Bbz geldt een urencriterium. Bent u al langere tijd zelfstandige? Dan moet u per kalenderjaar minimaal 1225 uur in uw bedrijf of beroep werken. Het zal van de sector waarin u werkt afhangen of u die 1225 uur in 2020 heeft gehaald of in 2021 gaat halen. Hier houdt de gemeente tot op zekere hoogte rekening mee.

Levensvatbaarheid van uw bedrijf
Daarnaast bekijkt de gemeente of uw bedrijf levensvatbaar is. Dit is het grootste verschil met de Tozo. U heeft geen recht op een Bbz-uitkering (of bedrijfskapitaal) als de gemeente verwacht dat u na het Bbz niet genoeg kunt verdienen om:

 • van te leven; en
 • uw bedrijf of beroep voort te zetten; en
 • om uw betalingsverplichtingen na te komen.

 

Verwacht de gemeente dat u bedrijf niet levensvatbaar is? Dan heeft u misschien nog wel recht op een beëindigingsuitkering uit het Bbz.

Ondernemingsplan

U kunt de gemeente helpen om te bepalen of uw bedrijf of beroep levensvatbaar is. Was u al zelfstandig ondernemer vóór de coronacrisis? Dan wil de gemeente graag uw jaarcijfers van 2019 zien en de meest recente financiële gegevens. En het is handig als u een ondernemingsplan (of overlevingsplan) heeft: hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf of beroep? Hoe gaat u genoeg geld verdienen? Deze informatie geeft een goede indruk van de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

Bedrijfskapitaal

Wilt u een bedrijfskapitaal aanvragen? Daarvoor gelden de aanpassingen in het Bbz niet. De gemeente zal hiervoor gegevens over uw zakelijke en privévermogen vragen. Het maximumbedrag dat u aan bedrijfskapitaal in 2021 kunt lenen is:

 • € 205.410 als u al een bedrijf heeft; en
 • € 37.817 als u een bedrijf wilt starten.

 

Over de lening betaalt u 8% rente. De gemeente maakt afspraken met u over de aflossing van het bedrijfskrediet. Die gaan over de hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag en de tijd die u krijgt om af te lossen. Dat kan maximaal 10 jaar zijn.

Zelf kijken of u recht heeft

Een melding en aanvraag doet u digitaal via SOLO.

Doe hier eerst de doelgroep scan, en vervolgens kan de melding worden gedaan.
Het systeem zal aanwijzingen geven over hoe te handelen en zaken te uploaden.
Mocht u hiermee vastlopen dan is er een hulplijn die geraadpleegd en gemaild kan worden: www.ondernemersregelingen.nl/faq
Heeft u waarschijnlijk geen recht op een Bbz-uitkering, maar heeft u wél hulp nodig? Ga dan naar de ISD Brabantse Wal! Er zijn nog meer mogelijkheden om u te helpen. Bel ons op 14 0164

Meer informatie over het Bbz vindt u hier:
Informatie Bbz van Rijksoverheid
Krijg ik Bbz.nl