Antwoord op vragen over het sociaal domein

Collectieve ziektekostenverzekering - informatie van uw gemeente 2023

Méér zorgverzekering voor minder geld

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn?

Maak dan gebruik van de Collectieve  Zorgverzekering die de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen met zorgverzekeraar VGZ aanbiedt. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

U kiest altijd de zorg die bij u past.

Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl !

Uw voordeel:

  • U komt eerder in aanmerking voor deelname omdat de inkomensgrens is verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm.
  • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering en op de aanvullende verzekering.
  • U krijg korting op de basisverzekering.
  • U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo.
  • VGZ accepteert iedereen, zonder medische keuring.
  • Kiest u pakket Compleet met € 0 eigen risico dan is uw verplichte eigen risico van € 385 ook meeverzekerd.

 

Kies een pakket dat bij u past

Binnen de zorgverzekering van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht kunt u kiezen uit 2 pakketten.

  • Heeft u gemiddelde zorgkosten dan is VGZ GemeentePakket Compleet een goede keuze.
  • Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten kies dan VGZ GemeentePakket Compleet met € 0 eigen risico.

 

Compleet

Compleet met € 0,00 eigen risico

maandpremie: € 194,70

maandpremie: € 223,60

bijdrage gemeente: € 7,50

bijdrage gemeente: € 27,50

u betaalt: € 187,20

u betaalt: € 196,10

 

Kom ik in aanmerking?

U komt voor de Collectieve Zorgverzekering in aanmerking als u en uw eventuele partner aan beide onderstaande voorwaarden voldoet:

  1. u en uw eventuele partner hebben in de maand september 2022 een bruto (gezamenlijk) inkomen genoten welke lager was dan de onderstaande inkomensgrenzen en
  2. u en uw eventuele partner zijn op 01-01-2023 woonachtig en ingeschreven in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht.

 

Inkomensgrenzen:

Personen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar

max. bruto inkomen in september 2022

Bent u alleenstaande ?

€     369,00

Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samenwoont en de kosten van levensonderhoud zoals huur of hypotheekrente, gas / elektriciteit, boodschappen deelt ?

€     738,00

 

Personen in de leeftijd van 21 jaar tot de AOW gerechtigde leeftijd

max. bruto inkomen in september 2022

Bent u alleenstaande ?

€     1.475,00

Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samenwoont en de kosten van levensonderhoud zoals huur of hypotheekrente, gas / elektriciteit, boodschappen deelt ?

€     2.107,00

 

Personen met de AOW gerechtigde leeftijd

max. bruto inkomen in september 2022

Bent u alleenstaande ?

€     1.602,00

Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samenwoont en de kosten van levensonderhoud zoals huur of hypotheekrente, gas / elektriciteit, boodschappen deelt ?

€     2.194,00

 

Bijzondere bijstand

De bijdrage in de premie zorgverzekering door de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht, is een verstrekking periodieke bijzondere bijstand. Hieruit vloeit de (inlichtingen)verplichting voort uit de Participatiewet. U en uw eventuele partner zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens en voor de aanmelding of afmelding van deze Collectieve Zorgverzekering.

Is uw inkomen over de maand September 2022 hoger dan de bovenstaande inkomensgrenzen of bent u per
01-01-2023 niet meer woonachtig in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht?

Dan voldoet u niet aan de voorwaarden voor deelname aan de Collectieve Zorgverzekering per 01-01-2023.

Let op!

Indien u zich wel aanmeldt voor deelname aan de Collectieve Zorgverzekering en uit controle achteraf blijkt dat u niet heeft voldaan aan de 2 eerder genoemde voorwaarden, zal de Collectieve Zorgverzekering worden beëindigd. De verstrekte bijzondere bijstand (bijdrage gemeente) zal van u worden teruggevorderd en er zal een boete-onderzoek plaatsvinden. 

Aanmelden!

Indien u wel voldoet aan de 2 eerder genoemde voorwaarden, kunt u zich tot en met 31 december 2022 online aanmelden.

Ga naar www.gezondverzekerd.nl , selecteer uw gemeente en meldt u aan. VGZ regelt de opzegging van uw oude zorgverzekering.

U kunt alleen overstappen naar de Collectieve Zorgverzekering als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.

Hebt u een vraag?

Neem dan contact op met VGZ. Telefoon: 0900 – 779 97 71 (€ 0,20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

Op www.gezondverzekerd.nl vindt u tevens het complete vergoedingenoverzicht.

Ook kunt u bij vragen over de genoemde voorwaarden contact opnemen met de ISD Brabantse Wal, telefoon: 14 0164.

Hebt u hulp nodig bij het digitaal aanmelden?

Vraag familie of vrienden om hulp. U kunt ook terecht bij Digipunt Steenbergen, Digipunt Bergen op Zoom en Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht. Neem eerst telefonisch contact op.