Antwoord op vragen over het sociaal domein

Welke hulp beschikbaar is

De gemeente biedt verschillende soorten hulp voor kinderen met problemen. Dat kan algemene hulp zijn of meer specialistische hulp. Algemene hulp omvat lichtere vormen van hulp. Specialistische hulp bestaat uit zwaardere vormen van hulp.

Algemene hulp is vrij toegankelijk. Deze hulp kunt u direct krijgen, er is meestal geen beslissing van de gemeente voor nodig.

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Specialistische hulp is niet vrij toegankelijk. Deze hulp kunt u pas krijgen nadat de gemeente hierover een beslissing heeft genomen. Om die beslissing te krijgen moet u meestal een aanvraag doen.

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Als de gemeente beslist om uw kind hulp te bieden, dan krijgt u die van een professionele hulpverlener. De gemeente sluit contracten met professionele hulpverleners. Soms zijn dit hulpverleners die zelfstandig werken. Maar in de meeste gevallen zijn de hulpverleners in dienst van een aanbieder van hulp. Dat is de organisatie die hulp verleent.

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook