Antwoord op vragen over het sociaal domein

Zelf hulp regelen met mijn PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt u zelf wie de hulp aan uw kind gaat geven. U koopt de hulp in bij een hulpverlener die u zelf kiest. Dat kan een professionele hulpverlener zijn, maar ook iemand uit het sociaal netwerk van u of uw kind. Met het PGB betaalt u deze persoon voor de geboden hulp. U kunt ook zelf de hulp aan uw kind geven. Met het PGB betaalt u dan uzelf.

U maakt met uw hulpverlener afspraken over de hulp. Bijvoorbeeld over de tijden waarop uw kind hulp krijgt en wat u daarvoor betaalt. Deze afspraken schrijft u op. Het document met de afspraken noemen we de zorgovereenkomst. Deze zorgovereenkomst stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Heeft de gemeente bepaald dat u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt? Dan krijgt u het bedrag niet op uw eigen rekening. De gemeente geeft het PGB-bedrag aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB zorgt voor uitbetaling aan de hulpverlener die de hulp aan uw kind biedt.

Lees ook

Begrippen