Antwoord op vragen over het sociaal domein

Adoptiefouder

De adoptiefouder is de persoon die een kind heeft geadopteerd. De adoptiefouder heeft ook het gezag en kan dus beslissingen nemen over verzorging en opvoeding totdat het kind 18 jaar is.

Lees ook