Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hulpverlener

De hulpverlener is degene die het kind helpt bij de problemen. De gemeente zorgt ervoor dat u de hulpverlener krijgt die de juiste hulp kan bieden. Soms kunt u ook zelf een hulpverlener kiezen. Dat kan een professionele hulpverlener zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand in de sociale omgeving van het kind.

Lees ook