Antwoord op

Helft Nederlanders is positief over eigen financiële situatie

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 28 mei 2019
Bron: Wijzer in geldzaken

Ongeveer de helft van de Nederlanders bestempelt hun financiële situatie als goed tot zeer goed. Volgens drie op de tien Nederlanders is hun financiële situatie de afgelopen 12 maanden verbeterd, een kwart van de Nederlanders zag de eigen financiële situatie verslechteren. Dit blijkt uit de Monitor financieel gedrag van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim 1.000 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. Het onderzoek is sinds 2013 vijf keer uitgevoerd. Wijzer in geldzaken presenteert dinsdagmiddag 28 mei in Den Haag haar nieuwe koers voor de periode 2019-2023 ‘Samen werken aan financiële fitheid van Nederlanders’ met de focus op financieel kwetsbare groepen.

Nederlanders zeggen hun financiën even nauwlettend in de gaten te houden
De mate waarin Nederlanders aangeven hun financiën in de gaten te houden is weinig veranderd ten opzichte van de vorige meting in 2017. Circa de helft van de Nederlanders houdt hun financiën altijd nauwlettend in de gaten. Een kwart van de Nederlanders doet dat vaak en 17% doet dat met regelmaat. Nederlanders denken nog steeds zorgvuldig na of zij zich iets kunnen veroorloven voordat zij het kopen. Circa de helft van de Nederlanders maakt gebruik van een maximaal budget voor bepaalde uitgaven, zoals voor dagelijkse boodschappen (29%), vakanties (28%) of kleding (19%). Daarnaast hebben ongeveer zes op de tien Nederlanders een potje voor onvoorziene uitgaven.

Iets minder secuur in betalen rekeningen
Vergeleken met 2017 betalen Nederlanders hun rekeningen minder vaak altijd op tijd dan in 2017 (69% vs. 77%). Bij 18- tot 35-jarigen ligt het percentage dat rekeningen op tijd betaalt nog wat lager (58%). Ook koopt deze groep vaker op afbetaling en denkt minder vaak zorgvuldig na of ze zich iets een aankoop kunnen veroorloven. Echter, de meerderheid van de Nederlanders (71%) ontving geen enkele betalingsherinnering. Evenals in 2017 stond ongeveer twee derde van de Nederlanders geen enkele keer rood in de afgelopen 12 maanden. Iets minder dan één op de vijf (17%) stond één of twee keer rood en één op de tien vijf keer of vaker.

Mobiel bankieren als middel om overzicht te houden over financiën
Ruim negen op de tien Nederlanders (93%) maken gebruik van één of meerdere hulpmiddelen om het overzicht over hun financiën te behouden. Hoewel internetbankieren nog altijd het meest gebruikte hulpmiddel is (62%), stijgt het gebruik van mobiel bankieren. Bijna de helft van de Nederlanders (46%) maakt hier gebruik van. In 2017 was dat 38% en in 2015 18%.

Nederlanders hebben vaker moeite om gedachten aan financiën los te laten
Nederlanders zijn in 2019 minder onbezorgd over hun financiële situatie dan eerder. In 2017 voelden vier op de tien Nederlanders zich hierover onbezorgd, in 2019 daalde dat naar circa drie op de tien.Geldzaken zijn voor één op de drie Nederlanders nooit ver uit hun gedachten, terwijl dat in 2017 bij circa één op de vijf Nederlanders het geval was. Daarnaast daalde het aandeel Nederlanders dat zelden moeite heeft om zich te concentreren op een taak vanwege hun financiën. In 2017 was dat meer dan de helft van de Nederlanders, in 2019 is dat iets meer dan vier op de tien.


Nieuwe koers Wijzer in geldzaken: Samen werken aan financiële fitheid van Nederlanders
De partners van Wijzer in geldzaken werken in de periode 2019-2023 met veel energie samen verder aan vele initiatieven om Nederland financieel fitter te maken. Krachtenbundeling is de kern van het succes van het platform. De komende jaren gaan de partners samen zorgen dat mensen financieel zijn voorbereid op de toekomst, vooral kwetsbare groepen, zoals mensen met wisselende inkomsten, tijdelijke arbeidscontracten en laaggeletterden. Daarnaast blijven de partners zich inzetten voor structurele aandacht voor financiële vaardigheden op school. Bekijk hier de nieuwe koers.

Lees ook