Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beschikking

Een beschikking is een aan u gericht officieel en schriftelijk besluit van de gemeente dat rechtsgevolgen heeft. Met een beschikking wordt dus de brief bedoeld waarin een besluit van de gemeente aan u wordt bekendgemaakt.

Voorbeelden

U kunt een beschikking krijgen over de volgende besluiten:

  • toekenning of afwijzing van uw aanvraag;
  • uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen;
  • beëindiging van uw recht op een voorziening;
  • herziening of intrekking van uw voorziening;
  • terugvordering (terugbetaling) van uw voorziening;
  • afwijzing van uw aanvraag met verwijzing naar een eerdere afwijzing.

Geen beschikking

Bezwaar maken kunt u alleen tegen een beschikking. Als geen sprake is van een beschikking, kunt u geen bezwaar maken. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen iets wat uw gemeente heeft vastgelegd in de Wmo-verordening. De volgende schriftelijke stukken zijn géén beschikking:

  • de gemeente vraagt u gegevens bij uw aanvraag aan te vullen;
  • de mededeling dat uw gemeente medisch advies gaat inwinnen;
  • een mededeling over administratieve verwerking;
  • een oproep voor een gesprek of onderzoeken.

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook