Antwoord op vragen over het sociaal domein

Cliëntondersteuning

De gemeente moet ervoor zorgen dat u als inwoner de mogelijkheid krijgt tot cliëntondersteuning. Daarbij moet uw belang het uitgangspunt zijn.

Wat is cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is onafhankelijke informatie, advies en algemene ondersteuning. In ingewikkelde situaties is het soms niet duidelijk welke ondersteuning nodig is om mee te kunnen doen in de maatschappij en om zelfstandig te zijn. Cliëntondersteuning kan u helpen om uw vraag helder te krijgen. Maar ook individueel advies en kortdurende ondersteuning bij het maken van keuzes kan horen bij cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning kan u begeleiden door het proces van de aanvraag van een Wmo-voorziening, zorgen voor een goede verwjzing of u stimuleren om zelfstandig actie te ondernemen.

Kosten van cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning moet geheel gratis worden aangeboden door de gemeente. Er mag ook geen bijdrage in de kosten aan u gevraagd worden voor cliëntondersteuning.

Bij weke organisaties kunt u terecht?

De gemeente kan andere organisaties ondersteunen, zodat zij u informatie, advies en cliëntonderseuning kunnen bieden:

  • Uw gemeente
    Uw gemeente kan zelf een loket inrichten. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.
  • Bureau Sociaal Raadslieden
  • MEE
  • Steunpunt GGZ

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook