Antwoord op vragen over het sociaal domein

Sociaal netwerk

Tot het sociale netwerk behoren uw vrienden, familie, buren en kenissen. Belangrijk in de Wmo is dat u eerst kijkt of u met hulp van uw netwerk uw probleem kan oplossen.

Het behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid om een beroep op uw eigen netwerk te doen voordat u bij de gemeente aanklopt voor hulp.

Niet afdwingbaar

Hulp van personen uit het sociale netwerk kan echter niet worden afgedwongen. De personen uit het sociaal netwerk zijn namelijk niet verplicht om de cliënt bij te staan. Wanneer er geen sociaal netwerk is, of de personen uit het sociale netwerk geen ondersteuning kunnen of willen bieden, dan zal de gemeente de benodigde ondersteuning moeten organiseren. 

Lees ook