Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw voertuig dichtbij uw bestemming parkeren. U mag ook parkeren op plaatsen waar andere bestuurders dat niet mogen, bijvoorbeeld op een algemene gehandicaptenparkeerplaats of maximaal 3 uur langs een gele onderbroken streep. 

U kunt recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente verstrekt de kaart. Een gehandicaptenparkeerkaart is geen Wmo-voorziening.

Kosten van leges en keuring

Aan de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden:

  • U moet medisch gekeurd worden. Dit is alleen anders als u uw oude gehandicaptenparkeerkaart wilt verlengen.
  • De gemeente kan leges (= een soort administratiekosten) in rekening brengen. 

De gemeente mag de kosten van keuring en leges aan u vergoeden op grond van de Wmo. De gemeente is hiertoe echter niet verplicht.

Wat heeft de gemeente bepaald over de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart?

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook