Antwoord op vragen over het sociaal domein

Mantelzorg

Mantelzorg in de Wmo 2015 heeft de volgende kenmerken:

  • De mantelzorger geeft de zorg niet in het kader van uw (hulpverlenend) beroep.
  • De mantelzorger geeft de zorg aan iemand in uw directe omgeving.
  • De zorg die u geeft, komt voort uit de sociale relatie tussen u en de zorgvrager (bijvoorbeeld huisgenoten, familie, vrienden of kennissen).
  • De zorg die u geeft gaat verder dan de gebruikelijke zorg tussen huisgenoten.

Overbelasting

Gemeenten hebben de taak om eens in de zoveel tijd uw situatie en die van de mantelzorger opnieuw te bekijken. Dit zorgt ervoor dat goed in de gaten wordt gehouden of uw mantelzorger niet overbelast raakt. De gemeente zal goed kijken naar wat nodig is om de mantelzorg zo regelmatig mogelijk te laten plaatsvinden en de mantelzorger af en toe te kunnen ontlasten.

Blijk van waardering

De gemeente moet jaarlijks een blijk van waardering geven aan de mantelzorgers.

Lees ook