Antwoord op

Medezeggenschap

De gemeente moet burgers en burgerorganisaties betrekken bij het voorbereiden en opstellen van het lokale Wmo-beleid. De gemeente moet onder andere haar plannen openbaar maken, onderzoeken hoe burgers daarover denken en burgers in de gelegenheid stellen klachten in te dienen.
Daarnaast moet de gemeente advies vragen aan cliëntenorganisaties. De gemeente is verplicht om in haar beleid op te nemen hoe ze cliënten of hun vertegenwoordigers gaan betrekken bij de uitvoering van de wet.

De gemeente heeft het volgende bepaald over medezeggenschap:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.