Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand om te leven

Algemene bijstand is een uitkering die voorziet in uw levensonderhoud.

Alles over algemene bijstand in één oogopslag

Alle actuele bijstandsbedragen in één oogopslag

Voor het recht op bijstand gelden enkele voorwaarden

Aan uw bijstandsuitkering zijn een aantal verplichtingen verbonden

Meer informatie over de hoogte en betaling van een bijstandsuitkering

Bijstand kunt u alleen volgens een bepaalde procedure aanvragen

Meer onderwerpen

De leeftijd van u en uw medebewoners kan van invloed zijn op uw bijstandsuitkering
De samenstelling van uw gezin is van invloed op uw bijstandsuitkering
De wijze waarop u woont is van invloed op uw bijstandsuitkering
Indien u niet met een Nederlander gelijkgesteld kan worden heeft dit invloed op uw recht op bijstand
Uw vermogen en beschikkingsbevoegdheid heeft gevolgen voor uw recht op bijstand
Werk en re-integratie zijn van invloed op uw recht op bijstand
Het volgen een studie kan van invloed zijn op uw bijstandsuitkering
Als u langere tijd weinig geld heeft kunt u in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag
Relevante begrippen nader toegelicht
Bekijk meer vragen
Bekijk meer