Antwoord op

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 29 oktober 2018
Bron: Rijksoverheid.nl

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019:

€ 1.615,80 per maand;

€ 372,90 per week;

€ 74,58 per dag.

Lees ook