Antwoord op

Andere aanpak baan voor arbeidsbeperkten?

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 23 april 2019
Bron: CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) constateert dat gemeenten minder mensen met een beperking aan een baan helpen dan gepland. Mogelijke reden hiervoor is volgens het CPB dat het voor gemeenten momenteel financieel minder aantrekkelijk is om zich in te zetten voor bepaalde mensen met een beperking.

Het bureau is van oordeel dat een andere aanpak noodzakelijk is. Mogelijk is een andere manier van financiering nodig om alle doelpgroepen uit de Participatiewet aan het werk te helpen. Voor gemeenten is er namelijk wel een duidelijke prikkel als zij mensen uit de bijstand helpt. Zij bespaart dan op de uitkeringen en zij is dan nauwelijks kosten voor subsidies en begeleiding kwijt, zo redeneert het CPB.

Lees ook