Antwoord op

Werkgevers lopen voor op doelen banenplan

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 6 mei 2019
Bron: ANP

Werkgevers lopen voor op hun doelstellingen om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. In het bedrijfsleven zijn er in de voorbije vijf jaar ruim 38.000 banen voor arbeidsbeperkten bijgekomen, blijkt uit voorlopige cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Dat zijn er 7000 meer dan het doel was voor eind 2018.

Het gaat om afspraken tussen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO enerzijds en de overheid anderzijds. Ze spraken af dat er in 2026 minimaal 125.000 extra banen moeten zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking ten opzichte van januari 2013. Daarvan neemt het bedrijfsleven er 100.000 voor zijn rekening.

Voor de overheid lag de doelstelling voor eind 2018 op 12.500 extra banen ten opzichte van de peildatum. Hoe ver de overheid is gevorderd met die plannen, wordt pas later dit jaar bekend.

Lees ook