Antwoord op vragen over het sociaal domein

Éénmalige huurverlaging in 2023 voor corporatiehuurders met lage inkomens

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 16 mei 2023
Bron: Rijksoverheid

Vanaf 1 maart 2023 komen huurders van woningcorporaties met een laag inkomen in aanmerking voor een éénmalige huurverlaging. De huur kan dan worden verlaagd tot net onder de € 575,03.

Wanneer een huurverlaging?

Een huurder komt in aanmerking voor de huurverlaging als:

  • het gezamenlijk inkomen van de huurder is maximaal 120% van het sociaal minimum (meer info via link onderaan dit nieuwsbericht)
  • de woning een sociale huurwoning is (geen vrije sector)
  • de verhuurder is een woningcorporatie (geen vastgoedbelegger of particulier)
  • het gaat om een woning of woonwagen (geen kamer)
  • het gaat om een huurcontract dat is aangegaan op of voor 1 maart 2023
  • de kale huur is hoger dan € 575,03

Al in 2021 een laag inkomen? Dan doet de woningcorporatie een voorstel huurverlaging.

Voor huurders die in 2021 een laag inkomen hadden, kan de woningcorporatie voor 1 juni 2023 zelf een voorstel doen voor huurverlaging naar € 575,03 per maand. De woningcorporatie mag via de belastingdienst opvragen wie bij deze huurdersgroep hoort.

Huurders die geen voorstel voor een huurverlaging hebben ontvangen, kunnen zelf contact opnemen met de woningcorporatie om een huurverlaging aan te vragen.

Na 2021 een laag inkomen of huur woonwagen? Dan moet de huurder zelf om huurverlaging vragen.

Als het inkomen pas na 2021 in de categorie ‘laag inkomen’ valt dan moet de huurder voor een huurverlaging zelf contact opnemen met de woningcorporatie. De corporatie kan zelf geen aanbod doen omdat de belastingdienst voor deze groep geen gegevens doorgeeft.

Het verzoek tot huurverlaging kan tot en met 30 december 2024 worden gedaan. De huurder moet wel aantonen dat zijn huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft. Een modelbrief is te vinden op: Modelbrief huurverlaging 2023 | woonbond.nl

Als er sprake is van de huur van een woonwagen dan moet de huurder ook zelf contact opnemen met de woningcorporatie om te vragen of ze in aanmerking komen voor huurverlaging.

Lees ook