Antwoord op vragen over het sociaal domein

Veelgestelde vraag in de spotlight: mag ik op vakantie als ik een bijstandsuitkering ontvang?

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 17 mei 2017

De redactie van Antwoord op vestigt eenmaal per twee weken de aandacht op een veelgestelde vraag. Dat is deze keer de volgende:

Mag ik op vakantie als ik een bijstandsuitkering ontvang?

U mag tijdens de bijstand vakantie in Nederland houden (buiten uw gemeente). U bent meestal wel verplicht om (langdurig) verblijf buiten uw gemeente aan uw gemeente te melden. Voor verblijf in het buitenland (bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek) geldt een maximale termijn. Verblijft u langer dan toegestaan in het buitenland, dan heeft u vanaf het moment dat u langer dan toegestaan in het buitenland verblijft, geen recht meer op bijstand. De gemeente kan dan uw bijstandsuitkering beëindigen. Ook een verblijf in het buitenland moet u melden bij de gemeente. Zie verder "U gaat op vakantie".

Lees ook