Antwoord op

WhatsAppen met Rechtspraak over gezag

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 8 oktober 2018
Bron: Rechtspraak.nl

De rechter nam vorig jaar zo’n 60 duizend keer een beslissing over het ouderlijk gezag over een kind. In verreweg de meeste zaken vragen beide ouders om het (gezamenlijk) gezag. Bij zo’n 10 duizend zaken vraagt 1 ouder de rechter hem het gezag toe te kennen.

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen. Daarom staat het kind onder gezag, bijvoorbeeld van 1 of beide ouders. Vaak krijgen ouders het gezag automatisch, bijvoorbeeld als getrouwde ouders een kind krijgen. Maar soms moet gezag via de rechter worden aangevraagd, bijvoorbeeld als ouders niet getrouwd zijn.

Vragen
Het aanvragen van gezag roept vaak vragen op bij mensen. Het is een ingewikkeld onderwerp waarbij bijvoorbeeld eerst moeten worden gekeken of iemand voor de wet een ouder is. Het Rechtspraak Servicecentrum krijgt over ouderlijk gezag erg veel vragen. Daarom start de Rechtspraak vanaf 1 oktober met een proef waarbij mensen via WhatsApp vragen kunnen stellen.

Lees ook