Antwoord op

Langer steun voor werkloze zestigplussers

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 9 juli 2019
Bron: ANP

Werkloze zestigplussers kunnen langer op steun rekenen. Een speciale uitkering, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW), wordt met vier jaar verlengd.

Het gaat om ouderen die geen recht meer hebben op WW of WGA (deels arbeidsonschikt) en nog moeten wachten op hun AOW. Oorspronkelijk zou de IOW op 1 januari 2020 worden beëindigd. De verlenging tot 1 januari 2024 werd al afgesproken in het regeerakkoord van de coalitiepartijen.

De IOW is maximaal 70 procent van het minimumloon voor werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. Het kabinet wil deze groep tegemoet blijven komen met dit tijdelijk vangnet. Zo hoeven ze geen aanspraak te maken op de bijstand waarbij ze eerst hun vermogen of dat van hun partner moeten ‘opeten’.

Lees ook