Antwoord op vragen over het sociaal domein

Groep huishoudens onterecht benaderd voor financiële steun

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 9 juli 2024
Bron: ANP

In een poging om ‘alleenverdieners’ te compenseren die onterecht onder het bestaansminimum komen, zullen meer mensen dan verwacht worden benaderd terwijl zij geen recht hebben op bijzondere bijstand. Het gaat om 2000 tot 3000 huishoudens, verwacht demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid).

Zo’n 6000 huishoudens komen in aanmerking voor compensatie (in de vorm van bijzondere bijstand) omdat een samenloop van inkomensregelingen ertoe leidt dat ze juist onder het bestaansminimum komen. Schouten kondigde recent aan dat gemeenten volgend jaar de mensen kunnen gaan benaderen om wie het gaat. Ze krijgen financiële steun waardoor ze wél genoeg geld moeten hebben om hun rekeningen te betalen. Na 2027 is er een structurele oplossing.

Van die 6000 huishoudens zitten er nog 3000 tot 4000 in dezelfde situatie. Maar de rest zit “minder lang in deze situatie dan eerder was ingeschat”, meldt Schouten aan de Kamer. “Deze inwoners krijgen een bericht met de suggestie dat zij mogelijk recht hebben op bijzondere bijstand en een aanvraag kunnen doen bij de gemeente. Hun aanvraag zal worden afgewezen, als blijkt dat ze niet aan de voorwaarden voldoen.”

Schouten geeft aan dat het belang van de daadwerkelijk gedupeerden zwaarder weegt, dus gaan gemeenten toch de betrokken huishoudens benaderen. Gemeenten krijgen extra instructies, maar Schouten erkent dat dit voor hen “verre van ideaal is”. Ze spreekt haar dankbaarheid uit voor de bereidheid van gemeenten om mensen zo goed mogelijk te helpen.

Lees ook