Antwoord op vragen over het sociaal domein

Economen: vergroten welzijn personeel cruciaal door vergrijzing

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 9 juli 2024
Bron: ANP

Werkgevers moeten meer inzetten op een hoger welzijn van hun medewerkers, stellen economen van ABN AMRO in een nieuw rapport. Ze wijzen op het structurele tekort aan arbeidskrachten in veel sectoren. Beter personeelsbeleid zou niet alleen kunnen helpen bij het werven en langer vasthouden van personeel, maar ook bijdragen aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Volgens ABN AMRO blijft de arbeidsmarkt voorlopig zeer krap, hoewel de economie sinds eind 2022 nauwelijks is gegroeid. De werkloosheid is slechts marginaal gestegen, van 3,5 naar 3,6 procent. Dat is nog altijd een zeer laag percentage, zeggen de deskundigen.

Door de vergrijzing zullen de personeelstekorten naar verwachting verder toenemen. De komende jaren gaat waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de huidige medewerkers met pensioen. Vooral in de transportsector speelt dit. Meer dan drie op de tien medewerkers is daar momenteel 55 jaar of ouder.

“Dit is zorgwekkend, aangezien bijna de helft van de werkgevers in de transportsector nu al met een tekort aan arbeidskrachten kampt”, klinkt het bij de bank. Ook in de vastgoedsector, de industrie, de agrarische en foodsector telt het personeelsbestand relatief veel oudere krachten en zijn er nu al tekorten. In de Nederlandse economie als geheel bedraagt het aantal 55-plussers gemiddeld bijna een kwart van de werknemers.

ABN AMRO-econoom Albert Jan Swart meent dat een oplossing ligt in het vergroten van het welzijn van het personeel. Het gaat dan om beleid voor persoonlijke ontwikkeling, het verbeteren van de balans tussen werk en privé of het bieden van inspraak in zaken als werktijden. “Meer werkgeluk leidt tot hogere productiviteit en lager verzuim”, stelt Swart. Hij heeft de indruk dat veel bedrijven dit inmiddels ook inzien, al verschilt het beeld sterk per sector.

De knelpunten kunnen ook heel verschillend zijn. Zo is het volgens ABN AMRO in de industrie, transportsector en bouw erg belangrijk om personeel goed te trainen in het omgaan met mogelijke onveilige situaties. Dat kan ongelukken voorkomen en zo het welzijn van werknemers verbeteren.

In het rapport stelt ABN AMRO verder dat de meeste sectoren dit jaar en volgend jaar waarschijnlijk een bescheiden herstel laten zien. Daarmee kunnen ze het lastige 2023 weer achter zich laten. In de industrie neemt de vraag naar verwachting voor het eerst sinds 2022 weer toe. Het beeld is niet overal gelijk. Voor de agrarische sector en de bouw verwachten de economen volgend jaar nog geen groei.

Lees ook