Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2024

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 9 juli 2024
Bron: Rijksoverheid

Per 1 juli 2024 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.

Het gaat om de:

 • Participatiewet;
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Algemene nabestaandenwet (Anw);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Ziektewet (ZW);
 • Toeslagenwet (TW).

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van afgeleid € 13,27 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 13,68 per uur per 1 juli 2024.

Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2024 herzien. Die stijgen met hetzelfde percentage. Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

Lees ook