Antwoord op vragen over het sociaal domein

De WSNP-bewindvoerder

Op het moment dat de rechter bepaalt dat u toegelaten wordt tot de WSNP, benoemt de rechter een bewindvoerder en een rechter-commissaris. De bewindvoerder controleert of u zich houdt aan de verplichtingen die voor u gelden in het kader van de WSNP. Als u zich niet houdt aan uw verplichtingen, dan kan de bewindvoerder aan de rechter vragen de schuldsaneringsregeling te beëindigen.

 De bewindvoerder houdt zich bezig met de volgende zaken:

  • Beheer van uw boedel
  • Hij opent uw zakelijke post (brieven, rekeningen e.d.). Voor u geldt een postblokkade.
  • Hij onderzoekt uw schulden, inkomsten en uw inboedel. Daarvoor komt hij over het algemeen op huisbezoek bij u;
  • Hij maakt een verslag over de toestand van uw boedel;
  • Hij maakt elk half jaar een openbaar verslag over de voortgang van de boedel en de boedelrekening.
  • Hij stelt slotuitdelingslijsten samen.
  • Aan het einde van de schuldsaneringsperiode, kan de bewindvoerder besluiten een verificatievergadering te houden.

Lees ook