Antwoord op vragen over het sociaal domein

Schone lei

Het hoofddoel van de WSNP is om tegen te gaan dat mensen jarenlang door hun schulden achtervolgd worden. Het belangrijkste doel van de WSNP is daarom om mensen een schone lei te bieden.

Wat is een schone lei?

Bij de beëindiging van uw WSNP-traject bepaalt de rechter in een terechtzitting of u in aanmerking komt voor een schone lei. De rechter verstrekt u een schone lei als u zich heeft gehouden aan alle verplichtingen van de WSNP. Dat geldt ook als u zich niet heeft gehouden aan alle verplichtingen, maar als dat u niet te verwijten valt. Als de rechter u een schone lei verstrekt, krijgen uw schuldeisers naar verhouding een percentage van het geld dat op de boedelrekening staat. De bewindvoerder maakt daarvoor een zogenaamde slotuitdelingslijst. Uw schuldeisers kunnen vervolgens de rest van hun openstaande schulden niet meer bij u opeisen. Dat betekent dat u uw schulden aan uw schuldeisers niet meer hoeft te betalen.

U kunt met een schone lei opnieuw beginnen.

Geen schone lei

De rechter verstrekt geen schone lei als u zich niet aan de verplichtingen van de WSNP heeft gehouden. Ook als u overlijdt, verstrekt de rechter geen schone lei.
Daarnaast geldt dat niet alle schulden onder de schone lei vallen. Voor hypotheekschulden, studieschulden en schulden die zijn ontstaan omdat u een misdrijf heeft gepleegd, verstrekt de rechter geen schone lei. Die schulden moet u na deelname aan de WSNP alsnog betalen.

Lees ook