Antwoord op vragen over het sociaal domein

Zorgen bij rechters over mensen met schulden

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 15 september 2022
Bron: ANP

Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. De Raad voor de rechtspraak reageert daarom positief op een wetsvoorstel dat de civiele rechter de bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen.

Het wetsvoorstel beoogt de positie te verbeteren van iemand die zijn schulden niet in één keer kan betalen. Op dit moment mag iemand zijn schuld alleen in termijnen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. Het wetsvoorstel moet hier verandering in brengen. Het plan is dat een rechter voortaan een betalingsregeling kan opleggen met meerdere betalingstermijnen.

De koepel van rechtbanken en gerechtshoven vindt dat rechters daarmee maatwerk kunnen leveren. "Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling waarbij alle partijen zijn geholpen", schrijft de Raad voor de rechtspraak in een advies. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet ingaat. Het voorstel gaat hierna nog naar de Raad van State en moet daarna nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Rechtbanken hebben al ervaring met schuldenfunctionarissen. Die kunnen iemand met schulden die voor de rechter moet komen, snel in contact brengen met hulpverleners bij de gemeente.