Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wat valt onder zelfstandig wonen

De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig hebt bij het wonen. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

Aanvraag en centrumgemeenten

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. De gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. Deze gemeente geeft u dan ook het besluit of u in aanmerking komt. En als u in aanmerking komt, dan verstrekken zij ook de voorziening aan u.  Deze gemeenten worden centrumgemeenten genoemd. 

Als u toegang wilt tot beschermd wonen moet u bij de gemeente melding maken van de problemen die u heeft. De gemeente gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren. Als de gemeente de taken heeft uitbesteed dan kunt u evengoed melding maken bij uw eigen gemeente. Zij zorgt er dan voor dat het bij de centrumgemeente terecht komt. 

Bijdrage in de kosten

De gemeente kan bepalen dat u een bijdrage in de kosten voor beschermd wonen moet betalen.

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

 

Lees ook