Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorzieningen bij een beperking - Wat is het verschil tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen?

Uitgelicht

Voorzieningen bij een beperking

Wat is het verschil tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen?

Deze video gaat in op de rol van de gemeente wanneer u een lichamelijke of geestelijke beperking heeft. De gemeente kan u dan helpen met een algemene voorziening of met een maatwerkvoorziening.