Antwoord op

Aanschafkosten Hudsonbike niet aftrekbaar

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 27 november 2017
Bron: rechtspraak.nl

Het oordeel van het gerechtshof Amsterdam dat de aanschafkosten van een zogeheten Hudsonbike (een volledig elektrisch aangedreven fiets die ook werkt zonder trapondersteuning) niet als specifieke zorgkosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.

In de betreffende zaak was een Hudsonbike aangeschaft voor een patiënte met een longziekte. Haar man, de belanghebbende, wilde dit bedrag als specifieke zorgkosten aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bepaalde uitgaven wegens ziekte of invaliditeit zijn als specifieke zorgkosten aftrekbaar. Zo komen kosten voor aangeschafte hulpmiddelen voor aftrek in aanmerking indien het hulpmiddel een bijzonderheid bezit die meebrengt dat het hoofdzakelijk wordt gebruikt door zieke en/of invalide personen of een (door de ziekte of invaliditeit aangetaste essentiële) lichaamsfunctie kan overnemen.

De Inspecteur Belastingdienst ging niet akkoord met de aftrek van de aanschafkosten van de Hudsonbike. Tegen dat besluit ging de belanghebbende vergeefs in bezwaar en beroep. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde in hogerberoep dat de aanschafkosten niet als bijzondere kosten aftrekbaar zijn. Het hof oordeelde dat een dergelijke fiets geen bijzondere kenmerken bezit die meebrengen dat deze hoofdzakelijk wordt gebruikt door zieke en/of invalide personen. Verder heeft het hof geoordeeld dat de Hudsonbike geen lichaamsfunctie overneemt maar juist de functie van een normale fiets. Dit maakte, volgens het hof, dat de aanschafkosten van de fiets geen specifieke zorgkosten zijn en daarmee niet aftrekbaar.

Lees ook