Antwoord op

Akkoord met gemeenten over beschermd wonen

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 16 juli 2019
Bron: Rijksoverheid.nl

In tien jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar een taak van álle gemeenten. Hiervoor komt een nieuwe verdeling van het geld dat hiervoor beschikbaar is. Daarover zijn minister Ollongren (BZK), staatssecretaris Blokhuis (VWS) en de VNG het eens geworden. Zij stemmen in met het advies van het expertiseteam dat de VNG voor dit vraagstuk in het leven heeft geroepen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de transitie in beschermd wonen de komende jaren tot stand moet komen. Ook de regionale samenwerking van gemeenten is daarbij belangrijk.

Lees ook