Antwoord op vragen over het sociaal domein

VNG gaat uitkomsten onderzoek leerlingenvervoer bespreken

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 5 april 2022
Bron: VNG

De kwaliteit van het leerlingenvervoer kan beter. Tot die conclusie komt Ouders & Onderwijs, die onderzoek deed naar de ervaringen van ouders met leerlingenvervoer. De VNG gaat de uitkomsten bespreken met gemeenten.

Uit het onderzoek komen de volgende punten naar voren:

  • De ritten zijn te lang
  • De chauffeurs wisselen te vaak
  • De situatie in de bus is vaak onveilig en stressvol
  • De klachtafhandeling is onvoldoende

Oplossing zoeken voor verkorten reistijd

Geen enkele gemeente wil dat (jonge) kinderen lang in de taxi naar school zitten of dat het als onveilig ervaren kan worden. Gemeenten willen dit altijd voorkomen.

Op dit moment ondervinden gemeenten dat er onvoldoende taxichauffeurs zijn en er gebrek aan capaciteit is voor de begeleiding in de taxi. Dit neemt niet weg dat altijd wordt gekeken naar het meest passend en veilig vervoer.

De VNG zoekt samen met OCW een oplossing voor het verkorten van de reistijd.