Antwoord op

Hoogte en betaling

Hoeveel bijstand u krijgt, hangt van uw situatie af. U leest het hieronder. U leest daar ook hoe u de bijstand krijgt. En wanneer u bijstand terug moet betalen.

Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je geen recht op bijstand. Volgens de wet heb je er dan namelijk recht op dat je ouders voor je zorgen.

Maar er zijn uitzonderingen waarbij je misschien toch bijstand kunt krijgen. Ook al ben je nog geen 18. Die uitzonderingen lees je hieronder.

Als je in zo’n situatie zit, dan moeten je ouders de bijstand voor je aanvragen. In hun eigen woonplaats, ook als jij daar niet meer woont. Kunnen of willen je ouders dat niet? Dan mag je de bijstand zelf aanvragen in de plaats waar je nu woont.

Uitzonderingen:

Er zijn een aantal uitzonderingssituaties waarin u toch recht op bijstand zou kunnen hebben:

1. Er is echt een heel dringende situatie.

En je kunt op geen enkele andere manier geld krijgen om van te leven. Dan kun je soms een bijstandsuitkering krijgen. Hoeveel je dan precies nodig hebt, bekijkt de gemeente op dat moment.

Voorbeelden van zo'n dringende reden
Je ouders zijn allebei overleden, of de enige ouder die je had. Je woont nog niet in een pleeggezin of een tehuis. En er zorgt ook niemand anders voor je.

2. Je bent van huis weggelopen.

Dan heb je in bijzondere situaties recht op een bijstandsuitkering, in ieder geval voor de eerste maand. Hoeveel je precies nodig hebt, bekijkt de gemeente op dat moment.

Voorbeeld van zo'n bijzondere situatie
Je bent in een crisissituatie van je ouderlijk huis weggegaan. Het is voorlopig niet verstandig om terug te gaan. En je ouders willen jou geen geld geven om van te leven.

3. Je hebt een kind en geen partner.

Dan ben je volgens de wet een tienermoeder of tienervader. Voor tienerouders zijn er aparte regels voor een bijstandsuitkering. De gemeente kan je daar meer over vertellen.

4. Je bent een pleegkind.

Voor pleegkinderen gelden aparte regels voor een bijstandsuitkering. De gemeente kan je daar meer over vertellen. 

5. Jij of je ouders zijn illegaal in Nederland. 

Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je geen recht op een uitkering. Behalve als er een heel dringende reden voor is. Dat geldt ook als je illegaal in Nederland bent. En dan maakt het niet uit of je ouders legaal of illegaal in Nederland zijn

 

 

U heeft recht op een bijstandsuitkering en u bent 18, 19 of 20 jaar. In de tabel hieronder ziet u per leefsituatie hoeveel u krijgt.

Uw leefsituatie Bijstand per maand zonder vakantiegeld
Bijstand per maand met vakantiegeld

U bent een alleenstaande. U krijgt: 

€ 232,66 € 244,91
U bent een alleenstaande ouder. U krijgt: € 232,66 € 244,91

U bent gehuwd en u bent allebei 18, 19 of 20 jaar. U heeft geen kinderen. Dan krijgt u samen:

€ 465,33 € 489,82

U bent gehuwd en u bent allebei 18, 19 of 20 jaar. U heeft een of meer kinderen. Dan krijgt u samen:

€ 734,62 € 773,28

U bent gehuwd. Eén van u beiden is 18, 19 of 20 jaar en de ander is ouder dan 20. U heeft geen kinderen. Dan krijgt u samen:

€ 905,89 € 953,57

U bent gehuwd. Eén van u beiden is 18, 19 of 20 jaar en de ander is ouder dan 20. U heeft een of meer kinderen. Dan krijgt u samen:

€ 1.175,18 € 1.237,03

Heeft u recht op een bijstandsuitkering? En bent u ouder dan 21 jaar en nog niet met pensioen? Hieronder ziet u per situatie hoeveel u dan krijgt.

Uw leefsituatie

Bijstand per maand zonder vakantiegeld Bijstand per maand inclusief vakantiegeld
U bent alleenstaand. En er woont geen andere volwassene in dezelfde woning als u. U krijgt: € 942,51 € 992,12
U bent een alleenstaande ouder. En er woont geen andere volwassene in dezelfde woning als u. U krijgt: € 942,51 € 992,12
U bent gehuwd. En behalve uw partner woont er geen andere volwassene in uw woning. Dan krijgt u samen: € 1.346,45 € 1.417,32

Kostendelers

Wonen er wél andere volwassenen bij u in de woning? Dan bent u een kostendeler. U kunt namelijk de kosten van uw huishouden met hen delen. En dan krijgt u de kostendelersnorm. De kostendelersnorm is het uitkeringsbedrag voor een kostendeler.

De kostendelersnorm is een deel van het bedrag dat voor uw leefsituatie geldt. Dus een deel van het bedrag in de tabel hierboven. Welk deel u precies krijgt, hangt af van het aantal volwassenen in uw huishouden. Meer hierover leest u onder U woont samen met anderen: kostendelers.

Bent u met pensioen én heeft u altijd in Nederland gewoond? Dan krijgt u een hele AOW-uitkering. Met een hele AOW-uitkering heeft u genoeg geld om van te leven. Daarbij heeft u dus geen bijstand nodig. Misschien heeft u ook nog pensioen opgebouwd. Dat krijgt u dan extra, bovenop uw AOW-uitkering.

Heeft u in het buitenland gewoond?

Heeft u in de vijftig jaar voorafgaande aan uw pensioengerechtigde leeftijd een aantal jaren in het buitenland gewoond? Dan krijgt u maar een deel van de AOW-uitkering. Heeft u daarnaast genoeg pensioen opgebouwd? Dan kunt u daarmee uw AOW aanvullen. En dan heeft u geen bijstand nodig.

Heeft u niet genoeg pensioen opgebouwd om uw AOW helemaal aan te vullen? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering om uw AOW aan te vullen. Dat is de AIO-uitkering: de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen.

Om recht te hebben op AIO moet u aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor gewone bijstand. AIO krijgt u niet van de gemeente, maar van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB bekijkt dus ook of u aan de voorwaarden voldoet voor AIO.  

Hoeveel AIO krijgt u?

Als u helemaal geen AOW krijgt, krijgt u de maximale AIO-uitkering. Dat is evenveel als een hele AOW-uitkering. In de tabel hieronder ziet u de maximale AIO-uitkering voor verschillende leefsituaties.

Uw leefsituatie Maximale AIO
  Zonder vakantiegeld Met vakantiegeld
U bent alleenstaande € 1.059,71 € 1.115,48

U bent een alleenstaande ouder

€ 1.059,71 € 1.115,48

U bent gehuwd en bent beiden met pensioen

€ 1.449,17 € 1.525,44
U bent gehuwd. Uw partner is tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd  € 1.449,17 € 1.525,44

 

Krijgt u wel een gedeeltelijke AOW-uitkering? Dan vult de Sociale Verzekeringsbank uw AOW aan met AIO. Totdat u bijelkaar evenveel krijgt als een hele AOW-uitkering.

Heeft u nog andere inkomsten? Dan trekt de SVB deze van uw AIO af. Zoals uw pensioen. Ook de inkomsten van uw partner trekt de SVB van de AIO af. Bijvoorbeeld het loon, als de partner nog werkt.    

Een klein deel van uw pensioen mag de SVB niet van de AIO aftrekken. Dat is € 19,60 voor elke gepensioneerde persoon in uw gezin.

Bent u in een inrichting opgenomen? Dan krijgt u minder AIO. Meer hierover leest u onder U bent opgenomen in een inrichting.

Bent u 21 jaar of ouder? En wonen er nog andere volwassenen van 21 jaar of ouder bij u in de woning? Dan bent u voor de bijstand een kostendeler. En die andere volwassenen zijn uw kostendelende huisgenoten. U kunt namelijk de kosten van het huishouden met hen delen.

Daarom krijgt u maar een deel van de maximale bijstand die voor uw leefsituatie geldt. Het bedrag dat u krijgt heet de kostendelersnorm. Hoeveel dat voor u precies is, hangt af van het aantal kostendelende huisgenoten. Hoe meer kostendelende huisgenoten, hoe lager uw uitkering wordt. Dus hoe lager de kostendelersnorm.

De kostendelersnorm
In de tabel hieronder ziet u waar u recht op heeft bij verschillende aantallen kostendelers. Deze tabel eindigt bij vijf kostendelers. Maar de kostendelersnorm wordt ook bij meer kostendelers berekend.

Aantal kostendelers, uzelf meegerekend Deel van het maximale bijstandsbedrag dat u krijgt: de kostendelersnorm
Eén 70%
Twee 50%
Drie 43,33%
Vier 40%

Vijf

38%

Wie tellen niet mee als kostendelende huisgenoot?
Sommige huisgenoten tellen niet mee als kostendelende huisgenoot. Dat zijn deze:

 • Huisgenoten die jonger zijn dan 21 jaar;
 • Uw partner (zie Gehuwd), als hij of zij ook een bijstandsuitkering nodig heeft;
 • Leerlingen en studenten (mbo, hbo of wo) die studiefinanciering krijgen;
 • Huisgenoten die huur betalen. Aan u of aan dezelfde huurbaas als u. Dus een huurder of bijvoorbeeld een kostganger.

Berekening kostendelersnorm
De kostendelersnorm berekent de gemeente zo:

(40% + A x 30%)

------------------ x B

          A

Dan is
A = het aantal kostendelende huisgenoten, uzelf en uw partner meegerekend.
B = het maximale bijstandsbedrag voor uw leefsituatie.

Voorbeeldberekening van het percentage voor de kostendelersnorm
U bent 22 jaar. U heeft ook nog twee huisgenoten van 22 jaar. Er wonen dan drie kostendelers in uw woning, uzelf meegerekend. A is dus 3.

40% + (A x 30%)
--------------------x B

            A

 1. Eerst vermenigvuldig je 30% met 3: 3 X 30 = 90. De uitkomst is 90%.
 2. Dan tel je er 40 bij op: 40 + 90 = 130.  Dit is samen 130%.
 3. Deze 130 deel je door 3, want A is 3: 130 : 3 = 43,3333. Afgerond is dit 43,33 %.  
 4. Stel dat voor uw leefsituatie het maximale bijstandsbedrag geldt van € 1.389,57.
  Dan is B dus € 1.389,57. Als u twee kostendelende huisgenoten heeft, krijgt u daar 43,33% van:
 5. 43,33% van € 1.389,57 is: 0,4333 x € 1.389,57 = € 602,15.

Met twee kostendelende huisgenoten (in totaal drie kostendelers) krijgt u dus een uitkering van € 602,15.

Heeft een van uw kostendelende huisgenoten ook bijstand nodig? Dan krijgt deze huisgenoot ook 43,33% van het maximale bijstandsbedrag dat voor hem of haar geldt.

De wettelijke basis voor de kostendelersnorm staat in artikel 22a lid 1 Participatiewet. 

 

Wordt u opgenomen in een ziekenhuis of inrichting? Dan kan de hoogte van uw bijstandsuitkering worden aangepast. U bent verplicht om een opname in een ziekenhuis of instelling aan de  gemeente te melden.

Situatie a: U hebt al bijstand 

Als u al een bijstandsuitkering ontvangt en in een inrichting wordt opgenomen, heeft dat gevolgen voor uw recht op bijstand en de hoogte van de bijstand. De gemeente kan hebben bepaald dat uw eerdere bijstandsuitkering nog een tijdje blijft doorlopen:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Situatie b: U hebt nog geen bijstand

Hebt u nog geen bijstand en verblijft u in een inrichting? Dan is uw leeftijd van belang voor de vraag of u recht op bijstand hebt en hoe hoog deze bijstand is.

1. U bent jonger dan 21 jaar

Bent u jonger dan 21 jaar? Dan hebt u geen recht op bijstand als u in een inrichting verblijft. In principe zijn uw ouders verplicht bij te dragen in de kosten van uw levensonderhoud tot dat u 21 jaar bent. Voor zak- en kleedgeld moet u dan ook een beroep doen op uw ouders. Als uw ouders niet kunnen bijdragen in deze kosten, bijvoorbeeld omdat zij zelf een bijstandsuitkering hebben, dan kunt u recht hebben op  bijzondere bijstand. 

2. U bent 21 jaar of ouder en hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt

Bent u 21 jaar of ouder maar hebt u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan hebt u in principe recht op een bijstandsuitkering als u aan de voorwaarden voldoet.

De bijstandsuitkering is wel lager dan voor iemand die niet in een inrichting verblijft:

U verblijft in een inrichting
inclusief verhoging
Bedrag per maand zonder vakantiegeld Bedrag per maand met vakantiegeld

U bent alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 330,72 € 348,13
U bent gehuwd en verblijft beiden in een inrichting  € 541,13 € 569,61

Als een van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de norm de som van de normen die voor ieder van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden. Dit betekent dat de bijstandsuitkering in dat geval is opgebouwd uit:

 1. de norm voor een alleenstaande (ouder) buiten een inrichting (een en ander is afhankelijk van de leeftijd van uw echtgenoot); en
 2. de norm voor een alleenstaande die in een inrichting verblijft (dus € 314,13).

3. U bent pensioengerechtigd

Bent u pensioengerechtigd? Dan gelden voor u in principe dezelfde bedragen als voor mensen van 21 jaar en ouder. Maar in de meeste situaties zal uw AOW-uitkering hoger zijn dan het bedrag aan bijstand waar u recht op kunt hebben. U zult dus niet snel recht op bijstand hebben. Als uw AOW-uitkering en pensioen lager zijn dan de bijstand, kunt u recht hebben op aanvullende bijstand tot maximaal de bedragen zoals genoemd in de bovenstaande tabel.

Bijzondere bijstand  

Bent u alleenstaande (ouder)? Dan kan de gemeente hebben bepaald dat u ook recht kunt hebben op bijzondere bijstand voor de vaste lasten van uw woning tijdens uw verblijf in de inrichting en zo ja, onder welke voorwaarden.

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

In principe wordt de bijstandsuitkering maandelijks aan u uitbetaald op uw bankrekening. Hebt u een partner die ook recht op bijstand heeft? Dan wordt de bijstandsuitkering aan ieder van u voor een gelijk deel betaald. U kunt de gemeente vragen om de bijstand geheel aan één van u uit te betalen.

Wanneer de gemeente uw bijstandsuitkering betaalt, mag ze zelf bepalen:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Als u zwerft of als u (nog) geen bank- of girorekening hebt, kan de gemeente uw bijstandsuitkering (tijdelijk) contant uitbetalen. Zwerft u? Dan kan de gemeente besluiten de bijstand wekelijks uit te betalen. 

U hebt eerder geld nodig

Als u in acute financiële problemen zit, dan kan de gemeente bij hoge uitzondering besluiten de bijstand tijdelijk in een ander ritme uit te betalen (bijvoorbeeld eens per week of per twee weken). In plaats daarvan kan de gemeente ook een gedeelte van het door u opgebouwde vakantiegeld vervroegd uitbetalen. De gemeente is niet verplicht om u op een van de genoemde manieren tegemoet te komen.

U krijgt minder of geen bijstand uitbetaald  

In de volgende situaties kan de gemeente minder bijstand betalen:

 1. u hebt inkomsten;
 2. u bent uw verplichtingen niet nagekomen
 3. u moet nog bijstand terugbetalen;
 4. de gemeente verricht namens u betalingen;
 5. schuldeisers hebben beslag op uw uitkering gelegd. 
 6. u ontvangt de bijstand gedeeltelijk in natura;

Indien u bijstand in natura ontvangt kunt u hieronder de gemeentelijke regels daarover vinden:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

 

In de volgende situaties kan de gemeente de betaling tijdelijk stopzetten:

 Wanneer wordt de betaling (tijdelijk) stopgezet?
1 U voldoet niet aan de inlichtingenplicht.
2 De gemeente twijfelt over uw recht op bijstand. 
3 Uw bijstandsuitkering is beëindigd.

De bijstandsuitkering wordt in principe maandelijks aan u uitbetaald, exclusief vakantiegeld. Van uw uitkering wordt steeds 5% gereserveerd voor uw vakantiegeld. Meestal wordt het vakantiegeld uitbetaald in de maand juni.

Uitzondering

Bij bijzondere omstandigheden kan de gemeente besluiten het vakantiegeld vaker (bijvoorbeeld eens per kwartaal) of op een andere tijdstip uit te betalen. Wordt uw bijstandsuitkering beëindigd? Dan betaalt de gemeente in principe binnen 3 maanden na de beëindiging het opgebouwde vakantiegeld uit. 

Wanneer betaalt uw gemeente uw vakantiegeld?

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

In een aantal situaties kan de gemeente u (en uw gezinsleden) verplichten om de bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen:

SituatieUitleg
1.U bent uw verplichtingen niet nagekomen.De gemeente kan dan uw bijstandsuitkering met terugwerkende kracht verlagen of een boete opleggen. Had u al de bijstand ontvangen? Dan zult u die (voor een deel) moeten terugbetalen.
2. U hebt ten onrechte of een te hoog voorschot gekregen.

Als u ten onrechte een voorschot hebt ontvangen, moet u dit terugbetalen. Hebt u te veel voorschot ontvangen? Dan kan dat worden verrekend met uw bijstandsuitkering.

3. De gemeente maakt een administratieve fout bij de uitbetaling. De gemeente heeft aan u bijvoorbeeld per ongeluk € 8.000 overgemaakt in plaats van € 800.  
4.U hebt achteraf een andere vergoeding voor uw kosten ontvangen. Hierbij kunt u denken aan achterstallig loon, een schadevergoeding, alimentatie of een erfenis.
 5.U hebt leenbijstand ontvangen. Zie hieronder
 6.U hebt bijstand in de vorm van een borgtocht en u hebt uw aflossing niet betaald.De gemeente zal in uw plaats de aflossing moeten betalen. De gemeente zal u verplichten om haar kosten terug te betalen.

Hoeveel moet u betalen?

In principe moet u alles terugbetalen wat u te veel of ten onrechte aan bijstand hebt ontvangen. Is het bedrag te groot om ineens terug te betalen dan zult u in de meeste gevallen een betalingsregeling kunnen treffen. Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan zal de gemeente de aflossingen inhouden op de uitkering.

Netto ontvangen? Soms bruto terugbetalen

U ontvangt de bijstandsuitkering netto. Doet u de terugbetaling niet binnen het kalenderjaar waarin de teruggevorderde bijstand is ontvangen? Dan moet u soms bruto terugbetalen. De reden hiervoor is dat de gemeente de premies en belastingen niet meer kan verrekenen met de belastingdienst. 

Terugbetalen leenbijstand

De gemeente mag zelf bepalen hoeveel u per maand van de leenbijstand moet terugbetalen. De gemeente kan u (meteen of soms pas later) bepaalde aflossingsverplichtingen in verband met de geldlening opleggen. Als u deze verplichtingen niet nakomt, dan kan de gemeente u verplichten om (het restant van) de geldlening meteen helemaal terug te betalen.

U kunt niet terugbetalen?

De regels die gelden zijn afhankelijk van uw situatie:

 Uw situatie Regels
U hebt al schulden bij de gemeente die u aan het terugbetalen bent.De gemeente zal hier rekening mee houden.
U hebt ergens anders schulden die u terugbetaalt of er ligt beslag op uw loon. U moet andere afspraken maken met uw schuldeisers. De gemeente kan de schuld direct verrekenen met uw bijstandsuitkering.
U hebt geen bijstandsuitkering. U kunt de gemeente vragen om uitstel van betaling. Betaalt u niet? Dan kan de gemeente u uiteindelijk een dwangbevel sturen. Betaalt u dan niet? Dan kan de gemeente beslag leggen op uw inkomen.

Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je geen recht op bijstand. Volgens de wet heb je er dan namelijk recht op dat je ouders voor je zorgen.

Maar er zijn uitzonderingen waarbij je misschien toch bijstand kunt krijgen. Ook al ben je nog geen 18. Die uitzonderingen lees je hieronder.

Als je in zo’n situatie zit, dan moeten je ouders de bijstand voor je aanvragen. In hun eigen Woonplaats, ook als jij daar niet meer woont. Kunnen of willen je ouders dat niet? Dan mag je de bijstand zelf aanvragen in de plaats waar jij nu woont.

Uitzonderingen:

  1. Er is echt een heel dringende situatie.
      En je kunt op geen enkele manier geld krijgen om van te leven. Dan kun je  
      soms een bijstandsuitkering krijgen. Hoeveel je dan precies nodig hebt, bekijkt
      de gemeente op dat moment.

Voorbeeld van zo’n dringende reden

Je ouders zijn allebei overleden, of de enige ouder die je had. Je woont nog niet in een pleeggezin of een tehuis. En er zorgt ook niemand anders voor je.

  2. Je bent van huis weggelopen. 
      Dan heb je in bijzondere situaties recht op een bijstandsuitkering, in ieder  
      geval voor de eerste maand. Hoeveel je precies nodig hebt, bekijkt de  
      gemeente op dat moment.

Voorbeeld van zo’n bijzondere situatie

Je bent in een crisissituatie van je ouderlijk huis weggegaan. Het is voorlopig niet verstandig om terug te gaan. En je ouders willen jou geen geld geven om van te leven.

  3. Je hebt een kind en geen partner 
      Dan ben je volgens de wet een tienermoeder of tienervader. Voor tienerouders
      zijn er aparte regels voor een bijstandsuitkering. De gemeente kan je daar   
      meer over vertellen.  

  4. Je bent een pleegkind  
      Voor pleegkinderen gelden aparte regels voor een bijstandsuitkering. De   
      gemeente kan je daar meer over vertellen.

  5. Jij of je ouders zijn illegaal in Nederland  
      Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je geen recht op een uitkering. Behalve als  
      er een heel dringende reden voor is. Dat geldt ook als je illegaal in Nederland   
      bent. En dan maakt het niet uit of je ouders legaal of illegaal in Nederland zijn. 

 

Lees ook