Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik heb al hulp bij het huishouden

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

De gemeente kan voor de hulp bij het huishouden een bijdrage in de kosten van u vragen. De hoogte van de eigen bijdrage is € 19,- per maand per cliënt of per gehuwde cliënten samen.

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Hoe lang moet u meebetalen?

De gemeente kan gedurende de periode dat u gebruik maakt van de hulp bij het huishouden een bijdrage (€19 per maand) vragen.

U ontvangt zoveel hulp bij het huishouden, als waar u volgens uw indicatie recht op hebt. Verandert uw situatie? Dan kan het zijn dat de hulp die u krijgt niet meer toereikend is, of dat u juist meer hulp krijgt dan u nodig hebt. In dat geval zal de gemeente de omvang van uw hulp bij het huishouden bijstellen. Dat kan op 2 manieren, afhankelijk van het systeem dat uw gemeente hanteert:

SysteemAanpassen van de omvang van uw hulp bij het huishouden
Uren Uw recht op hulp bij het huishouden wordt uitgedrukt in een aantal uren hulp per week. Om dit aantal uur te kunnen wijzigen, heeft u een nieuwe indicatie nodig. 
Resultaatsgebieden
Als de resultaatsgebieden niet worden behaald moet u hiervan melding maken bij de gemeente, want u wordt niet voldoende gecompenseerd.

Ontvangt u een vergoeding voor een alfahulp? Dan bent u zélf de werkgever van uw huishoudelijke hulp. Ook als u een hulp betaalt uit een persoonsgebonden budget bent u meestal de werkgever van uw hulp.

Als werkgever kunt u te maken krijgen met werkgeversverplichtingen zoals het doorbetalen van loon bij ziekte, vakantie of zwangerschap. Moet u een vervangende hulp regelen, omdat uw vaste hulp ziek, zwanger of op vakantie is? Dan kunt u dus voor extra kosten komen te staan. De doorbetaling van loon is bij de vergoeding voor een alfahulp maximaal 6 weken.

Hebt u hulp bij het huishouden in natura? En hebt u een klacht over deze hulp? Dan kunt u terecht bij de zorginstelling die de hulp aan u levert. De zorginstelling moet ervoor zorgen dat u eenvoudig een klacht kunt indienen. Hebt u een klacht ingediend bij de zorginstelling? Dan moet de zorginstelling uw klacht snel behandelen en laten weten wat zij met uw klacht heeft gedaan.

Informeer bij de zorginstelling van uw hulp hoe u een klacht kunt indienen.

Als de afhandeling van de klacht door de zorginstelling niet naar wens is, kunt u uw klacht over uw hulp bij de gemeente indienen. Als u zich onheus bejegend voelt door de wijze waarop de gemeente zich heeft gedragen, kunt u daarover een klacht indienen bij de gemeente. 

Persoonsgebonden budget?

Krijgt u geen hulp in natura, maar heeft u een persoonsgebonden budget/ vergoeding voor een alfahulp?  U moet dan samen de klacht zien op te lossen, aangezien u (meestal) de werkgever van de hulp bent. Als u er echt niet uit komt, dan kunt u mogelijk een andere hulp zoeken.

Lees ook