Antwoord op vragen over het sociaal domein

Heb ik als vreemdeling recht op een Wmo-voorziening?